Logo

Aanmelden

Aanmelden voor de workshop vindt plaats door het invullen van het toegezonden digitale inschrijfformulier. 

Deelnemen aan de workshop kan nadat Wobbelyoga de betaling voor deelname heeft ontvangen.

Betaling

De prijs voor de workshop, zoals vermeld op de website, is exclusief btw.

De deelnemer krijgt na ontvangst van de betaling per email een bevestiging.

Wanneer de deelnemer zijn of haar betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Wobbelyoga het recht de deelname aan de workshop te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Annulering door Wobbelyoga

Wobbelyoga behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

Annulering door deelnemer

Annulering dient altijd schriftelijk per e-mail te gebeuren via info@wobbelyoga.nl

Tot 1 maand voor aanvang van de workshop kan kosteloos worden geannuleerd.

Tot 1 week voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de workshop wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd.

Is annulering binnen 1 week nodig i.v.m. een positieve Corona test dan kan de reservering voor de reeds betaalde workshop meegenomen worden naar een andere workshop die gepland staat.

Persoonsgegevens

Wobbelyoga verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en het bijhouden van het bestand. Wobbelyoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Beeld en/of geluidsopname

Wobbelyoga behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de lessen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Wobbelyoga zal altijd toestemming vragen wanneer een deelnemer herkenbaar op de foto staat.

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen door een deelnemer tijdens de workshop en deze openbaar maken is alleen mogelijk na toestemming van Wobbelyoga en andere deelnemers.

Lesmateriaal

De reader die verstrekt wordt tijdens de workshop mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de inhoud van de reader te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden.

Naamsgebruik

De naam Wobbelyoga mag alleen gebruikt worden wanneer er ook daadwerkelijk lesgegeven wordt op de originele Wobbelboards.

Aansprakelijkheid

Wobbelyoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Wobbelyoga en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.  

Wobbelyoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.